Miljö- och hälsa restaurang regler

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering

Hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering – Stockholms stad

14 juni 2021 — Så här fungerar regler för lokaler och hygien · Egen kontroll för livsmedelssäkerhet · Grundförutsättningar · HACCP – en modell för analys av faror.

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll – Livsmedelsverket

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll

28 nov. 2022 — Det är du som företagare som måste känna till vilka regler du behöver följa och utforma din verksamhet så att du uppfyller målen med reglerna.

Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls

Visitas bransch- riktlinjer för restauranger

Servera livsmedel

Om du behöver det i din restaurang så kontakta miljö och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Detfinnsriskföratttamdjurskullekunnaföramedsig olika smittor och …

Den här sidan riktar sig till dig som har ett företag som serverar mat

Livsmedelskontroll – Företagare – Göteborgs Stad

Miljöförvaltningen kontrollerar att livsmedelsföretagarna i kommunen följer lagen och levererar säker mat till konsumenterna. Livsmedelsreglerna gäller hela …

Hur går livsmedelskontrollen till? – Ljusdals kommun

Konsumenter ska kunna lita på att inte bli sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Bygg och Miljö kontrollerar …

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare – Lunds kommun

Hur går livsmedelskontrollen till? – Ljusdals kommun

8 feb. 2023 — Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora …

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare | Lunds kommun

Om du behöver det i din restaurang så kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Det finns risk för att tamdjur skulle kunna föra med sig olika smittor …

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora industrier. Med hjälp av kontrollerna är målsättningen att all mat som säljs är säker att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid hos den som bedriver en livsmedelsverksamhet. På denna sida finns information om hur du går tillväga för att driva en livsmedelsverksamhet. 

Krav på rutiner/egenkontroll – Högsby kommun

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att känna till de regler som … En kiosk behöver inte ha lika omfattande rutiner som en stor restaurang med …

Café, restaurang och annan livsmedelsverksamhet – Företagare

Krav på rutiner/egenkontroll / Livsmedel / Tillstånd och regler / Näringsliv och arbete – Högsby kommun

När du ska servera, sälja eller hantera livsmedel behöver du anmäla din verksamhet till kommunen. Det gäller sig såväl dig som serverar mat som dig som …

Café, restaurang och annan livsmedels­verksamhet­­­ – Företagare – Halmstads kommun

Information om vad du ska tänka på när söker tillstånd för att starta restaurang eller annan serveringsverksamhet.

Keywords: miljö- och hälsa restaurang regler, miljö och hälsa restaurang, miljö och hälsa restaurang regler